Banpersonalen är TSM – utbildade och täcker dessutom in övrig specialistkompetens inom det spårbundna området.

Kompetenser:

  • TSM-Tillsyningsmän
  • Elbevakare maskin
  • Tågvarnare
  • SoS-ledare
  • SoS-planerare
  • TSA-förare
  • Arbetsledare ban
  • Arbetsledare mark, kanalisation

Transport_AgnesMaskin_Banpersonal