Leveransvillkor

Leverans som lass med tippbil

Speciella önskemål angående avlossningsplats kan tillgodoses på begäran. I annat fall lossas godset på uppfarten/trottoaren/gatan. Minsta bredd på infart måste vara minst 3,50 meter, och en fri höjd på 4,50 meter.
Infarten till lossningsplatesen måste vara lämpad för tung lastbil. Lastbilen kräver flera meter av utrymme för manövrering. Om du inte är hemma vid leveranstidtpunkten accepterar ni godset obesiktigat.

Leverans i storsäck / bigbag med lyft

Speciella önskemål angående avlossningsplats kan tillgodoses på begäran. I annat fall lossas godset på uppfarten/trottoaren/gatan. Minsta bredd på infart måste vara minst 3,50 meter, och en fri höjd på 4,5 meter.
Infarten till lossningsplatesen måste vara lämpad för tung lastbil. Lastbilen kräver flera meter av utrymme för manövrering. Om du inte är hemma vid leveranstidtpunkten accepterar ni godset obesiktigat.

Leverans i storsäck / bigbag på pall

Levereras med pallyftare. Kan inte levereras på grus eller gräs, pallyftaren kan inte köra på denna yta. Storsäck på pall skickas inte med kran.

Speciella önskemål angående avlossningsplats kan tillgodoses på begäran. I annat fall lossas godset på uppfarten/trottoaren/gatan. Minsta bredd på infart måste vara minst 3,50 meter, och en fri höjd på 4,5 meter.
Infarten till lossningsplatesen måste vara lämpad för tung lastbil. Lastbilen kräver flera meter av utrymme för manövrering. Om du inte är hemma vid leveranstidtpunkten accepterar ni godset obesiktigat.