Utbildningar

Maskinutbildningar i samarbete med

Rätt kompetens ger tryggare arbetsplatser

När arbeten sker på hög höjd, med maskiner och fordon eller heta processer, finns riskmoment varje dag. Därför erbjuder vi i samarbete med Kranpunkten utbildningar där vi  kontinuerligt och målmedvetet jobbar med att förebygga skador och olyckor genom kompetensutveckling och träning.

Utbildningarna sker i våra lokaler på Däckvägen i Stenkullen.

Kranpunkten har hållit förarutbildningar, truckutbildningar och liftutbildningar sedan mitten av 90-talet och byggt upp en bred kunskapsbas och stor erfarenhet.

Boka din utbildning 

Läs mer här nedan om vårt kursutbud och hur ni gör för att boka en utbildning.

Liftutbildning grund

Att planera, organisera och utföra arbeten från en mobil arbetsplattform på säkert sätt.

Liftutbildning repetition

Uppfräschning av tidigare kunskaper, nyheter och fördjupad kunskap med fokus på säkerhet.

Truckförare

Grundläggande kunskaper och färdigheter, inklusive säkerhetsfrågor och tillsyn av trucken.

Maskinförare Teleskoplastare

Grundläggande kunskaper och färdigheter, inklusive säkerhetsfrågor och tillsyn av teleskoplastaren.

Maskinförare Hjullastare

Grundläggande kunskaper och färdigheter, inklusive säkerhetsfrågor och tillsyn av hjullastaren.

Fallskydd grund

Användning av personlig fallskyddsutrustning. Lagar, standarder, riskbedömning, räddningsplaner.

Fallskydd med räddning

Metoder för att arbeta säkert med fallskyddsutrustning, självevakuering och räddning av nödställd.

Heta Arbeten

Kunskap och behörighet för brandfarliga, heta arbeten på tillfällig arbetsplats, brandvakt eller utfärda tillstånd.

Säkra lyft

Från planering av ett lyft till underhåll och dokumentation av utrustning, förebygga olyckor och minska riskerna.

Säkra lyft ISO

Praktisk träning i att genomföra en lyftoperation säkert och effektivt; använda lyftredskap, dirigera en kran.

Vuxen-HLR

Praktiskt träning i Vuxen-HLR, att använda en hjärtstartare effektivt samt åtgärder vid luftvägsstopp.

Vuxen-HLR & Första hjälpen

Rädda liv, förebygga vidare skadeutveckling, möjliggöra återhämtning samt minska smärta och lidande.